NTA
beta

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra Atvirasteismas.lt?

Atvirasteismas.lt -tai “Transparency International” Lietuvos skyriaus (TILS) iniciatyva, įgyvendinama bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija. Iniciatyvos tikslas yra padėti Lietuvos gyventojams lengviau suprasti, kaip dirba mūsų miestų ir rajonų teismai bei teisėjai.

Kaip atsirado Atvirasteismas.lt?

2013 m. Nacionalinė teismų administracija (NTA) sutiko savo renkamus duomenis apie teismų ir teisėjų veiklą pateikti atvirų duomenų formatu TILS (angl. – Open Data), o tai leido TILS komandai pateikti šiuos duomenis visuomenei patogesniu ir suprantamesniu būdu.

Atvirasteismas.lt yra viena pirmųjų tokio pobūdžio iniciatyvų Europoje. Prieš keletą metų Slovakijoje „Transparency International“ Slovakijos skyrius sukūrė tinklalapį (liet. “Atviri teismai”), leidžiantį pamatyti, kuris teismas ar teisėjas nagrinėja vieną ar kitą bylą. Tuo metu TILS nusprendė sukurti įrankį, kuris pateiktų įvairius teismo darbo rodiklius, pagal kuriuos galima geriau suprasti ir vertinti teismų ir teisėjų darbą.

Kokie duomenys pateikiami Atvirasteismas.lt?

Atvirasteismas.lt svetainėje pateikiami apdoroti Nacionalinės teismų administracijos (NTA) kaupiami duomenys. Šiuos statistinius duomenis apie teismų ir teisėjų veiklą NTA kaupia pagal šiuos kriterijus: išsprendžiamų bylų skaičius (atskiromis bylų rūšimis), vidutinė trukmė (mėnesiais) išspręsti vienai bylai, teisėjo ir teismo darbo krūvis (apskaičiuojamas Teisėjų Tarybos patvirtina formule ir išreiškiamas etaloninės bylos vienetu), kiekvieno teisėjo darbo dienos praleistos dirbant teisme (t.y. NTA į šį dydį neįskaičiuoja laiko, praleisto stažuotėse, mokymuose ir pan.).

Svetainėje taip pat pateikiama susisteminta informacija apie teismų metinius biudžetus bei teisėjų patirtį, dirbant teismuose.

Atvirasteismas.lt tinklalapio lankytojai patys gali nagrinėti ir lyginti teismų ir teisėjų darbo krūvius, išsprendžiamų bylų skaičių, vidutinę bylų nagrinėjimo trukmę, teisėjų darbinę patirtį, teismų metinius biudžetus bei rasti visą reikiamą kontaktinę ir asmeninę informaciją apie juos dominančius teismus ir teisėjus.

Visą svetainėje pateikiamą statistiką galite atsisiųsti atvirų duomenų formatu: atsisiųsti xlsx, atsisiųsti csv.

Kokių grandžių teismus ir teisėjus galima palyginti Atvirasteismas.lt?

Atsižvelgiant į skirtingą teismų pobūdį ir į skirtingų bylų nagrinėjimo specifiką, Atvirasteismas.lt suteikia galimybę lyginti išskirtinai vienos grandies teismus ir teisėjus, filtruoti tos pačios rūšies bylas bei procesinius dokumentus. Atvirasteismas.lt taip pat sudaro galimybę svetainės lankytojams konkretaus teismo ar teisėjo rodiklius įvertinti visų teismų ar teisėjų kontekste bei lyginti tik kelis pasirinktus dominančius teismus ar teisėjus. Norintiems susisiekti su konkrečiu teismu ar teisėju, svetainėje pateikiama visa reikalinga kontaktinė informacija.

Kaip apskaičiuojamas teisėjų darbo krūvis?

Nacionalinė teismų administracija teisėjų darbo krūvį apskaičiuoja pagal šią formulę:

kur

K – teisėjo darbo krūvis,

n– teisėjo baigtų nagrinėti bylų ir atliktų savarankiškų procesinių veiksmų skaičius,

Vi – teisėjo baigta nagrinėti i-toji byla ar kitas atliktas savarankiškas i-tasis procesinis veiksmas,

fi i-tosios bylos ar i-tojo savarankiško procesinio veiksmo sudėtingumo koeficientas,

d – teisėjo dirbtų darbo dienų skaičius.

Konstanta 0,048 reikalinga išreikšti darbo dienas mėnesiais

Bylos (savarankiško procesinio veiksmo) sudėtingumui įvertinti naudojamas bylos (savarankiško procesinio veiksmo) sudėtingumo koeficientas. Sudėtingumo koeficiento skaitinė reikšmė parodo, kiek konkreti byla (savarankiškas procesinis veiksmas) yra sudėtingesnė (arba paprastesnė) už etaloninę bylą, kurios sudėtingumo koeficientas yra 1. Padauginus kiekvieną konkrečią bylą (savarankišką procesinį veiksmą) iš jos sudėtingumo koeficiento ir susumavus šias sandaugas, gaunamas dydis, parodantis, kiek etaloninių bylų teisėjas išnagrinėjo per tam tikrą laikotarpį. Teisėjo išnagrinėtų etaloninių bylų skaičius per mėnesį yra darbo krūvis, kuris atspindi ne tik teisėjo išnagrinėtų bylų ir atliktų procesinių veiksmų skaičių, bet ir jų sudėtingumą (Teisėjų tarybos patvirtinta Teismų veiklos statistinių rodiklių skaičiavimo metodika).

Teismų darbo krūvis apskaičiuojamas išvedant jį iš teisme dirbančių teisėjų darbo krūvio.

Kas yra etaloninė byla?

Etaloninė byla – tai tokia hipotetinė byla, kurios sudėtingumo koeficientas lygus 1. Ši reikšmė naudojama tam, kad būtų lengviau suprasti, koks yra teisėjų darbo krūvis, nes realybėje bylos skiriasi savo pobūdžiu, teisinių argumentų ir ginčo sudėtingumu, šalių skaičiumi, procesinių veiksmų trukme. Tarkime, dažniausiai civilinė byla, kurioje ginčas vyksta dėl sutarties sąlygų, objektyviai truks kur kas ilgiau nei bankroto iškėlimo byla.

Kur pranešti apie pastebėtas klaidas svetainėje?

Ši svetainė – tai pirminė (beta) puslapio versija, todėl apie pastebėtas klaidas prašome pranešti mums: info@transparency.lt

Kas finansavo Atvirasteismas.lt kūrimą?

Atvirasteismas.lt darbus rėmė “Transparency International” Sekretariatas, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programos įgyvendintojai Lietuvoje bei aukotojai per portalą Aukok.lt.

tils_logo_naujas_web-300x82 aukok.lt

Informacija asmeniškai dalyvaujantiems bylos nagrinėjime teismuose: http://sale.teismai.lt/lt/faq/

Aktuali informacija teismų lankytojams

Teismui teikiamų dokumentų šablonai

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas